שאלות נפוצות בנושא בדיקת פוליגרף

מאת יגאל לב

האם בדיקת הפוליגרף קבילה בבתי משפט?

 • ישנן פסיקות משפטיות הקובעות שתוצאות בדיקת הפוליגרף קבילות בהליכים אזרחיים.
 • הבדיקות קבילות בתנאים הבאים:
 • הצדדים במחלוקת הסכימו וחתמו על עריכת הבדיקה.
 • הבדיקות תהיינה חד משמעיות לפיהן צד אחד דובר אמת ואילו הצד השני דובר שקר.
 • בהתמלא התנאים הללו, בית המשפט בהליך אזרחי יכול לפסוק בהתאם לתוצאות.
 • בתי המשפט האזרחיים בישראל, מבקשים מהצדדים במהלך הליך משפטי לבצע בדיקות פוליגרף בעיקר כאשר מגיעים למבוי סתום.

רמת הדיוק בהליך הבדיקה?

 • אקדים ואציין כי אין דרך אחרת כיום לאבחון אמת או שקר בהעדר ראיות מספיקות, אלא בהליך תקין של בדיקת פוליגרף.
 • מחקרים בן לאומיים קבעו כי בדיקה תקינה הכוללת מערך שאלות נכונות יכולה להגיע לרמת דיוק של לפחות 98% .

זמן הבדיקה?

 • בדיקה תקינה אמורה להתארך עד כשעה וחצי, זמן זה כולל שיחה מקדימה עם הנבדק.
 • קביעת רמת יכולתו לעמוד בתנאי הבדיקה.
 • הבנת הנבדק את השאלות באופן מדויק? רצוי מאוד כי הבדיקה תהיה בשפת האם של הנבדק או עם מתורגמן.

האם ניתן לכפות בדיקה על נבדק?

 • לא ניתן לכפות בדיקת פוליגרף!
 • כאשר מלאו יתר התנאים מבחינת ראיות כלפי הנבדק, מזמין הבדיקה ואו מעסיקו יכולים לקבל החלטות שאינן לטובת הנבדק ואילו בדיקת הפוליגרף יכולה גם לסייע לנבדק סרבן ברוב המקרים. (למרות שאין החוק מחייב לבדיקת פוליגרף אלה אם חתם על הסכמה מראש. לפי החוק האומר כי זכות השתיקה עומדת לאזרח וכי לאדם עומדת הזכות לא להפליל את עצמו).

האם התרגשות עלולה לסכן את תוצאות הבדיקה?

 • התשובה היא לא!!!!
 • כל אוכלוסיית הנבדקים מתרגשת לקראת בדיקת הפוליגרף,לרבות דוברי אמת.
 • אציין כי בדיקת הפוליגרף אכן מתייחסת גם לרמת ההתרגשות אולם לא רק.
 • הבודק המיומן יודע לאבחן מניין נובעת ההתרגשות….. מהסרת מידע או שמא מהתרגשות סבירה לכל אדם ממוצע.

מצבו הרפואי של הנבדק

 • הנבדק אמור לדווח מראש על מצבו הרפואי,באילו תרופות הוא עושה שימוש,זאת על מנת שהבודק ידע להחליט באם מצבו הבריאותי כשיר לבדיקה.
 • במקרים מיוחדים/חריגים יבקש הבודק אישור רפואי,או מידע מפסיכיאטר על מנת להחליט באם להיכנס להליך.

תוצאות הבדיקה

 • תוצאות הבדיקה יינתנו אך ורק למזמין הבדיקה.
  • מזמין הבדיקה על פי רצונו יחליט למי להעביר את תוצאות הבדיקה, לרבות לנבדק עצמו. יש איסור חד משמעי של הבודק לספר על הבדיקה ברבים בלא אישור של מזמין הבדיקה ואו הנבדק . אלה באים התבקש על ידי גורמי אכיפת החוק.

מי אמור להרכיב את השאלות?

 • השאלות יערכו על ידי הבודק בכפוף לנושא הנבדק.
 • מזמין הבדיקה יכול להרכיב שאלות בעצמו ובכפוף להסכמת הבודק בהתאמה לנושא הנבדק.
 • השאלות בסופו של דבר ינוסחו על ידי הבודק בעצמו על פי כללים מקצועיים ומשפטיים ככל שהבודק מיומן בעריכתם.

כותב המאמר הינו יוצא משטרת ישראל אח"ק, מומחה לאבחון פסיכופסיולוגי,

ס.יו"ר איגוד בודקי הפוליגרף הממוחשב בישראל,בעלים של מכון בעל מוניטין רב המוכר ברמה הארצית.

כל המאמרים

Scroll to Top