עמוד הבית

איגוד
בודקי הפוליגרף
הממוחשב בישראל

אודות האיגוד

האיגוד הישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב I.C.P.A נוסד בשנת 1999 והוא מאגד בתוכו
את כל מי שעוסק בבדיקות פוליגרף ממוחשבות וקונבנציונליות.
באיגוד חברים רק בודקי פוליגרף המוסמכים לעסוק גם בבדיקות פוליגרף ממוחשבות,
עברו תהליך קבלה קפדני על ידי האיגוד ואינם בעלי עבר פלילי.

האיגוד הישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב ICPA פועל בשיתוף פעולה
עם איגוד הפוליגרף האירופאי Europolygraph ומוכר כ DIVISION
(חטיבה) של איגוד בודקי הפוליגרף האירופאי .

היתרונות בעבודה עם חברי האיגוד

סטנדרטיזציה

איגוד הפוליגרף הממוחשב עובד לפי עקרונות בתי המשפט. פועל בהתאם להחלטות בתי המשפט בישראל על סטנדרטיזציה של בדיקות הפוליגרף

תהליך קבלה קפדני

תהליך הקבלה לאיגוד מתבצע על ידי ועדה מיוחדת אשר ממיינת ומסננת את המועמדים לחברות באיגוד על פי דרישות התקנון ואמות המידה שלו.

תמיד עם היד על הדופק

חברי האיגוד משתתפים בכנסים ובהשתלמויות בארץ ובחו”ל, וכן משתתפים בהרצאות ומקבלים מידע שוטף ועדכני על מחקרים, חידושים ועוד בתחום הפוליגרף.

Scroll to Top