אודות

האיגוד הישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב I.C.P.A נוסד בשנת 1999 והוא מאגד בתוכו חברים שעוסקים בבדיקות פוליגרף ממוחשבות וקונבנציונליות. באיגוד חברים רק בודקי פוליגרף המוסמכים לעסוק  בבדיקות פוליגרף ממוחשבות, אשר עברו תהליך סינון וקבלה קפדניים.

האיגוד הישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב ICPA פועל בשיתוף פעולה עם איגוד הפוליגרף האירופאי Europolygraph ומוכר כ DIVISION (חטיבה) של איגוד בודקי הפוליגרף האירופאי .

תהליך הקבלה לאיגוד מתבצע על ידי ועדה מיוחדת אשר ממיינת ומסננת את המועמדים לחברות באיגוד על פי דרישות התקנון ואמות המידה שלו. חברי האיגוד משתתפים בכנסים ובהשתלמויות בארץ ובחו”ל, וכן משתתפים בהרצאות ומקבלים מידע שוטף ועדכני על מחקרים, חידושים ועוד בתחום הפוליגרף.

כל חברי האיגוד הישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב הנם בעלי הכשרה המוכרת ע”י איגוד ישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב , איגוד הפוליגרף האירופאי או איגוד הפוליגרף האמריקאי .

חברי האיגוד מתחלקים לארבע רמות:

חבר מלא – (מייסדי העמותה הם חברים מלאים) בודק פוליגרף פעיל אשר עונה על ארבעת התנאים הבאים:

א. בוגר בית ספר או מכללה לפוליגרף במתכונת הלימודים המקובלת ובתנאי שקיבל תעודת סיום.

ב. ביצע לפחות 200 בדיקות פוליגרף בפועל ועסק במקצוע שנה ברציפות.

ג. עבר וועדת קבלה אשר אישרה את כישוריו המקצועיים והמוסריים.

ד. שילם את דמי החבר לאיגוד.

שוחר – מי שהוא בוגר בית ספר או מכללה לפוליגרף במתכונת הלימודים המקובלת ובתנאי שקיבל תעודת סיום ושילם את דמי החבר השנתיים לאיגוד.

מועמד – מי שלומד בבית ספר או מכללה לפוליגרף במתכונת הלימודים המקובלת, ועבר וועדת קבלה אשר אישרה את כישוריו המקצועיים והמוסריים.

תומך – מי שאינו בודק פוליגרף ואינו עוסק בבדיקות פוליגרף כמקצוע, אולם עוסק בנושא באופן מדעי או משפטי.

Scroll to Top