בדף זה שני טפסים להורדה:

 

 

טופס בקשת הצטרפות ל"איגוד ישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב"

שאלון (ולנטרי) למועמד לקורס בודקי פוליגרף