Monthly Archives: ינואר 2017

//ינואר

ש.כספי

שלום רב . 28/12/2016

ברצוני להתייחס לסוגיה העולה בכל פעם שניבדק מגיע להיבדק והיא ,האם לבצע בדיקת פוליגרף ומדוע ?
ממליץ לבצע בדיקת פוליגרף ,וזאת בתנאי שיש עדות מול עדות ואו חשד ל- מעשים מגונים , הטרדה מינית ,קיום יחסי מין ללא הסכמה , שוחד ואחר .
כן לבצע בדיקת פוליגרף כדי להוכיח חפותכם, ולהציג את תוצאות בדיקת […]

יגאל לב

אמינות בדיקת הפוליגרף

 כיום קיימים מחקרים ברמה בן לאומית שקבעו שבדיקת הפוליגרף הינה בדיקה מדעית ומדויקת עד לדיוק של 98% .
 2% הנותרים כוללים בתוכם את המרכיבים הבאים:
• הפרעות אישיות.
• הפרעות פסיכולוגיות
• הפרעות אנטי סוציאליות
• הפרעת אישיות גבולית
• נרקיסיסטים
• אישיות כפייתית
• פסיכופט.
o במהלך הרעיון המקדים , הפרי טסט, הבודק יודע לאבחן באם קיימת הפרעה.
o הבודק […]

יגאל לב

שאלות נפוצות בנושא בדיקת פוליגרף

 

האם בדיקת הפוליגרף קבילה בבתי משפט?

 

ישנן פסיקות משפטיות הקובעות שתוצאות בדיקת הפוליגרף קבילות בהליכים אזרחיים.
הבדיקות קבילות בתנאים הבאים:
הצדדים במחלוקת הסכימו וחתמו על עריכת הבדיקה.
הבדיקות תהיינה חד משמעיות לפיהן צד אחד דובר אמת ואילו הצד השני דובר שקר.
בהתמלא התנאים הללו, בית המשפט בהליך אזרחי יכול לפסוק בהתאם לתוצאות.
בתי המשפט האזרחיים בישראל, מבקשים […]