Monthly Archives: ינואר 2016

//ינואר

בודק הפוליגרף בעולם השקר מאת איציק אור

בודק הפוליגרף בעולם השקר מאת איציק אור

אנו פוגשים את השקר מדי יום במצבים שונים.
רוב השקרים מסייעים לנו להימנע ממצבים לא נעימים, ובחלקם מייפים את המציאות.
אנו נתקלים בשקר כבר בהיותנו ילדים. ילד אשר עתיד להיענש בעקבות מעשה פסול, מספר סיפור מעט שונה מהמציאות ובכך מנסה להתחמק מהעונש.
תהליך ההיפרדות מן ההורים, יצירת האוטונומיה ובניית […]