Yearly Archives: 2016

האיגוד הארופאי

נסגר חידוש הפעילות עם האיגוד האירופאי ושיתוף פעולה מלא בין החברים איגודים.
אלון לאופמן משמש הנציג של האיגוד הארופאי E.P.A.   בארץ

בודק הפוליגרף בעולם השקר מאת איציק אור

בודק הפוליגרף בעולם השקר מאת איציק אור

אנו פוגשים את השקר מדי יום במצבים שונים.
רוב השקרים מסייעים לנו להימנע ממצבים לא נעימים, ובחלקם מייפים את המציאות.
אנו נתקלים בשקר כבר בהיותנו ילדים. ילד אשר עתיד להיענש בעקבות מעשה פסול, מספר סיפור מעט שונה מהמציאות ובכך מנסה להתחמק מהעונש.
תהליך ההיפרדות מן ההורים, יצירת האוטונומיה ובניית […]