לתשומת לב הציבור, רשימת הבודקים המופיעים באתר הינה רשימה עדכנית,

בודקים המשתמשים בסמלי האיגוד אך אינם מופיעים באתר, הינם מתחזים לחברי האיגוד.