נסגר חידוש הפעילות עם האיגוד האירופאי ושיתוף פעולה מלא בין החברים איגודים.

אלון לאופמן משמש הנציג של האיגוד הארופאי E.P.A.   בארץ